Co to jest Patronat nad Rodziną?

"Patronat nad rodziną" jest to program wsparcia rodzin wielodzietnych, polegający na systematycznym i długofalowym wspieraniu konkretnej rodziny z przynajmniej 4 dzieci. Środki na pomoc pozyskuje się od sponsorów, zwanych Patronami - są to instytucje, rodziny lub osoby prywatne.

Prowadzenie programu

Program realizowany jest przez Fundację "Głos dla Życia", przy współpracy innych podmiotów: Klubu Rodzin Wielodzietnych Civitas Christiana, Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i innych.

Patroni honorowi

Honorowe członkostwo proponowane jest osobom, sprawującym ważne funkcje publiczne. Honorowy patronat nad programem objął Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki oraz Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Poznański i dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Patroni indywidualni

Program "Patronat nad Rodziną" wspierany jest przez firmy, rodziny i osoby prywatne, które przekazują środki finansowe lub dary rzeczowe.

Wszyscy darczyńcy przynależą do klubu PATRONAT, co uprawnia m. in. do uczestnictwa w klubowych spotkaniach i imprezach (konferencje, koncert charytatywny itp.), do bezpłatnej prenumeraty dwumiesięcznika "Głos dla Życia" oraz do otrzymywania bieżącej informacji na temat funkcjonowania programu i sytuacji rodziny, którą Patron się opiekuje.

Cele programu to:
 1. 1. Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rozbudzanie wrażliwości społecznej na potrzeby tych rodzin poprzez reklamę i promocję programu "Patronat nad rodziną".
 2. 2. Stworzenie silnego środowiska rodzin wielodzietnych, które będzie reprezentować ich interesy wobec władz, mediów i w społeczeństwie oraz będzie działać na rzecz swoich członków
 3. 3. Pozyskiwanie sponsorów, czyli źródeł finansowania wieloletniego wsparcia rodzin wielodzietnych w zakresie ekonomicznym i opiekuńczym
 4. 4. Stworzenie Klubu "Patronat", grupującego sponsorów programu.
 5. 5. Wspomaganie finansowe i rzeczowe rodzin wielodzietnych przez firmy, instytucje, rodziny oraz ludzi dobrej woli.
 6. 6. Wielokierunkowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji życiowej (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna itp.)

Realizacja programu polega na:

 1. 1. Poszukiwaniu osób publicznych dla wsparcia programu
 2. 2. Znalezieniu patronów medialnych programu
 3. 3. Znajdowaniu sponsorów (firm, rodzin, osób), decydujących się na systematyczne i długofalowe wspieranie rodzin wielodzietnych.
 4. 4. Doborze rodzin wielodzietnych do otrzymywania systematycznej, długofalowej pomocy.
 5. 5. Kojarzeniu rodzin potrzebujących z konkretnym patronem
 6. 6. Szerokiej akcji promocyjnej i medialnej dla popularyzacji programu "Patronat nad rodziną"
 7. 7. Wydawaniu kolejnych edycji "Informatora dla rodzin wielodzietnych"


Fotogaleria
Rodzin
WielodzietnychFundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. 061 653 03 91, fax 061 653 03 94, e-mail: glos@prolife.com.pl
Nr konta 07 1090 1359 0000 0001 0171 5897